محورهای فن بازار

home page About Namayeshgah About FanBazar NewsFanBazar ContactFanBazar

Mehvarhaye Fan Bazar Kargah Mahal sakhtar Date sherkat
           

 

محورهای فن بازار:        
 
 

* ایجاد بستری مناسب برای ارتباط بین مخترعین، صنعتگران تجار و سرمایه گذاران

* به نمایش گذاشتن توانمندی‌های صنعت سلامت شمال‌شرق کشور به  مدیران استانی و درمانی منطقه و بازدیدکنندگان

* معرفی فناوری‌های نوین در مهندسی پزشکی، بیمارستانی، دارویی، داروسازی و فناوری اطلاعات در  پزشکی

* تسهيل در ایجاد ارتباط فی‌مابین  مخترعین و  توليدكنندگان  با جذب سرمايه‌گذار و منابع تأمين مالي

* ايجاد خوشه‌هاي فناور در حوزه تجهيزات پزشكي با دستاوردهاي تجاري‌سازي شده

* نقش دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها در ایجاد وانتقال تکنولوژی‌های نوین

* گردهم‌آوري بازيگران اصلي در بازار تجهيزات پزشكي

       
logo
telegram