ساختار سازمانی مرکز رشد

         
sakhtar sazemani
 * دکتر محسن تفقدی، استاد گروه فارماسیوتیکس، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
* دکتر مجتبی سنکیان، استادیار گروه ایمونولوژی و آلرژی، مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه
* دکتر مجید ممیزان، رئیس مرکز رشد فناوری سلامت: momayezanm1[@]mums.ac.ir  
* طاهره صمیمی، کارشناس مرکز رشد فناوری سلامت: samimit9[@]mums.ac.ir
* الهام رمضانی، کارشناس مرکز رشد فناوری سلامت: ramezaniel2[@]mums.ac.ir