ساختار سازمانی مرکز رشد

         
sakhtar sazemani

 * دکتر محسن تفقدی، استاد گروه فارماسیوتیکس، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
* دکتر مجتبی سنکیان، استادیار گروه ایمونولوژی و آلرژی، مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه
* دکتر مجید ممیزان، رئیس مرکز رشد فناوری سلامت: momayezanm1[@]mums.ac.ir  
* دکتر داوود رضانیا، پزشک، کارشناس مسئول مرکز رشد فناوری سلامت: RezaniaD1[@]mums.ac.ir
* دکتر امید صراف زاده، دکتری مهندسی پزشکی، کارشناس مرکز رشد فناوری سلامت: SarrafzadehO[@]mums.ac.ir
*طاهره صمیمی، کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی، کارشناس مرکز رشد فناوری سلامت: samimit9[@]mums.ac.ir
* الهام رمضانی، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، کارشناس مرکز رشد فناوری سلامت: ramezaniel2[@]mums.ac.ir