مراحل پذيرش در مرکز رشد

 

مراحل پذيرش در مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 
     
 

1-درج فراخوان بر روي سايت مركز توسط كارشناس مركز

2- تکميل فرم درخواست توسط متقاضي از طريق سايت يا مراجعه حضوري به مرکز رشد فناوري سلامت

3-دريافت و بررسي مدارك توسط كارشناس مركز، تشكيل پرونده و ارائه به رئيس مرکز رشد جهت بررسي اوليه.

4-ارزيابي علمي- تخصصي

5-برگزاري جلسه مشاوره، بررسي روند پذيرش و اطلاع‌رساني به متقاضي توسط مشاور جهت آماده‌سازي طرح براي ارائه در جلسه شورا

6-تشكيل جلسه توسط اعضاي شوراي فناوري مرکز رشد و تصميم‌گيري درخصوص پذيرش واحد متقاضي در دوره پيش رشد (مقدماتي) يا رشد

7-ابلاغ مصوبه پذيرش/ عدم پذيرش در دوره پيش رشد (مقدماتي) يا رشد

 

منوی اصلی