برنا اندیشان ایده پرداز مهرگان

     
 

برنا اندیشان ایده پرداز مهرگان

 
     
  نام شرکت: برنا اندیشان ایده پرداز مهرگان
 
 

مدیر عامل/ مسئول: مهندس معصومه اکبری

 
  تاریخ اولیه استقرار: 1393  
  شماره وتاريخ ثبت شرکت: 53916  و   1393/12/11                       
 

ايده محوري: دستگاه و نرم افزار جمع آوری الکترونیکی نظرات مخاطبان       

 
   تكنولوژي حاصله :  مهندسی معکوس  
 

 کاربری: در برگزاری همایشها، جلسات، آموزش و...

 
 

وضعیت فعلی محصول: تولید و فروش نیمه صنعتی

 
 

تلفن تماس: 09151965926

 
 

نمابر: 37112648-051            

 
  آدرس پستی: مشهد- میدان فردوسی- میدان بوعلی، پژوهشکده بوعلی، مرکز رشد فناوری سلامت
 
 

پست الترونیک: alaeish911[@]mums.ac.ir

 
     

منوی اصلی