مدارک مورد نياز جهت پذيرش در مرکز رشد

 

مدارک مورد نياز جهت پذيرش در مرکز فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 
     
 

- تکميل فرم هاي متقاضي B،A و C (اشخاص حقوقي،اشخاص حقيقي و واحدهاي R&D)

 
 

- رزومة افراد شرکت/هسته.

 
 

-کپي مدارک ثبت شرکت/ثبت اختراع

 
 

-کپي گواهينامه‌ها، تقديرنامه‌ها، مجوزها.

 
 

-پيش‌قراردادها يا اعلام نياز مشتري

 
 

ساير مدارک که احتمال مي‌دهيد در بررسي طرح مؤثر باشد.

 

تست 1

منوی اصلی