اهداف مرکز رشد

     
 

اهداف و راه کارهاي مرکز رشد فناوري سلامت

 
     
 

اهداف تاسیس این مرکز شامل موارد زیر می باشد :

1. بسترسازي جهت تجاري کردن دستاوردهاي تحقيقاتي و پژوهشی

2. ايجاد زمينه کارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت در نیروهای محقق و جوان و فراهم سازی بستر لازم برای بالفعل شدن استعدادها و قابلیتهای بالقوه موجود

3. حمایت از شکل گیری شرکت ها یا واحدهای غیردولتی کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری های حوزه سلامت ازطریق ايجاد و در اختیارگذاری فضاهای لازم

4. کمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري و توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

5. بسترسازي جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي و نهايتاً کاهش فاصله کشور از پيشرفت هاي جهاني بويژه در حوزه سلامت با تاکيد بر زمينه هاي مرتبط با حوزه تجهيزات پزشکي، دندانپزشکي، آزمايشگاهي، علوم سلولي مولکولي و حوزه اطلاعات و IT سلامت و پيشتازي در عرصه هاي مذکور در کشور و منطقه

با توجه به بررسي هاي انجام شده بنظر مي رسد اکثریت نيروي کار و موسسات فعال در حوزه فناوري سلامت ( اعم از عرصه فناوري تجهيزات و يا فناوري اطلاعات در حوزه سلامت) با دارا بودن توانمندي هاي فني و تخصصي متاسفانه بعلت عدم آشنايي کافي با فرآيندهاي کاري و جاري در حوزه سلامت، عملاً از تمامي توانمندي هاي موجود خود در کشور استفاده ننموده اند بلکه بعضا متاسفانه علیرغم اهداف ارزشمند و والای خود در ابتدای فعالیت وت اسیس خویش دستخوش با تغییر ماهیت تدریجی بجای تولید و نوآوری به مجموعه های واسط و دلال برای شرکتهای خارجی تبدیل شده اند، لذا بنظر مي رسد حضور و فعاليت مراکز رشد در سطح دانشگاه ها مهمترين و بهترين عامل در همسو کردن امکانات با لقوه و بالفعل موجود با نيازها و فرآيندهاي کاري در اين عرصه باشد و بتواند منجر به ارتقاء سلامت در سطح جامعه و نيل به اهداف تعيين شده در سطح کشور گردد.

مرکز رشد فناوری سلامت در این دانشگاه با تشکيل دو کارگروه تخصصي در عرصه فناوري تجهيزاتی (پزشکي، دندانپزشکي، آزمايشگاهي و پيراپزشکي) و فناوري اطلاعات در حوزه سلامت قصد هدايت و سوق دادن پتانسيل هاي موجود انساني، منابع مالي و امکانات فيزيکي موجود درون دانشگاهي و برون دانشگاهي را در مجاري مربوطه داشته و با رايزني با نهادهاي مرتبط اميدوار است بتواند به اهداف تعيين شده نائل شود.

اين مرکز مهمترين اولویت راهبردی و استراتژي خود را به پذيرش وحمایت از شرکتها، موسسات و واحدهايي منوط کرده است که در زمينه فناوريهای حوزه سلامت ( اعم از فناوري هاي تجهيزاتي يا فناوري هاي اطلاعات) منطبق با علوم روز و نيازهاي اساسي حوزه سلامت کشور و اولويت هاي دانشگاه فعاليت مي نمايند.

بديهي است با اين فرض اين مرکز توان پذيرش واحدهايي که در زمينه هاي مختلف فناوری سلامت فعاليتشان داراي توجيه فني و اقتصادي مي باشد را دارد.

قابل ذکر است اين مرکز در سال اول فعاليت خود با محدوديت هايي در ارائه خدمات و فضا مواجه است که انتظار دارد مورد توجه مراجعين محترم به مرکز واقع شود.

 

منوی اصلی