خدمات

     
 

خدمات قابل ارائه در مرکز رشد فناوری سلامت :

 
     
  1- خدمات آموزشی و مشاوره ای در امر تجاری سازی، بازاريابي، امرمالي، ثبت اختراع و....  
 

2- مشاوره های حقوقی و قانونی

 
 

3- مشاوره به واحدهای فناور در خصوص مالکیت معنوی

 
 

4- ایجاد ارتباط با مراکز پژوهشی ، دولتی و سایر شرکت ها

 
  5- ایجاد تسهیلات درجهت تبدیل ایده کاری به محصول و بسترسازی لازم جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی  
 

6- تخصیص فضای اداری ، کاری و خدمات اینترنتی در حد امکان

 
 

7- حمایت به منظور شرکت در نمایشگاه های تخصصی

 
 

8- همکاری در جهت اخذ تسهیلات مالی و اعتباری در قالب وام های قرض الحسنه

 
     

منوی اصلی