گالری تصاویر

رویدادهای مرکز رشد

نمودار شماتیک

فرآیند رشد شرکت ها

شتاب دهنده متاسل

مرکر نوآوری و شتاب دهی سلامت الکترونیکی

فرم های پذیرش

فرم های پذیرش در مرکز رشد

مرکز رشد فناوری سلامت

مرکز رشد فن­آوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد با عنایات الهي و پشتگرمی به توانمندي علمي، فنّي، تحقيقاتي و آزمايشگاهي اساتيد، دانشجویان و پرسنل دانشگاه و نيروهاي خبره استان، پس از صدور مجوّز تأسيس از وزرات متبوع، از مهر ماه سال 1391 در راستاي سياست­هاي برنامه­ های توسعه­ ای پنج ساله کشور و اجراي دستورات مقام معظم رهبري در افق 1404 با تأکید بر نیروهای بومی و اهداف فوق الاشاره و چشم­انداز زیر، فعّاليّت خود را آغاز نموده است

هدف ما

  • بسترسازي جهت تجاري کردن دستاوردهاي تحقيقاتي و پژوهشی
  • ايجاد زمينه کارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت در نیروهای محقق و جوان
  • حمایت از شکل گیری شرکت ها یا واحدهای غیردولتی کوچک و متوسط دانش مدار
  • کمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري و توليد و توسعه محصولات
  • بسترسازي جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري

معرفی فناوران و شرکت های مرکز رشد

شرکت ها و فناوران دوره رشد

دوره اي است حداكثر 3 ساله كه طي آن واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته است

شرکت ها و فناوران دوره پیش رشد

حداكثرمدت آن 6 ماه میباشد و طي آن فناور براي آشنايي با بازار‏، شناسايي گروه كاري مرتبط ، تقويت و تثبيت ايده اوليه و ايجاد هويت حقوقي مستقل تلاش میکند

شرکت ها و فناوران خروج یافته

شرکت و فناورانی که دوره پیش رشد و رشد را با موفقیت سپری کرده و محصول خود را وارد بازار نموده اندو خارج از مجموعه پارک دفتر دارند

شرکت ها ی مستقر در واحد امورموسسات

شرکت و فناورانی که دوره پیش رشد و رشد را با موفقیت سپری کرده و محصول خود را وارد بازار نموده اند